Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Napisz do nas

Pola oznaczone * są wymagane.

Rys historyczny

 

Początki organizacji parafialnej sięgają XVI wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1618 r. Na początku XVIII wieku we wsi funkcjonowało aż siedmiu „parochów”, w drugiej połowie było już tylko 3 duchownych („paroch i dwóch wikarych”), którzy nawet przez jakiś czas podzielili między siebie parafię. Początkowo parafia należała do eparchii chełmskiej. W 1786 r. parafia znalazła się w eparchii przemyskiej. Na początku należała do dekanatu w Potyliczu a od początku lat 20-tych XX wieku do dekanatu w Rawie Ruskiej.

              Na początku XIX wieku w obręb parafii włączono Prusie z cerkwią filialną, a w 1811 r. podporządkowano dawną cerkiew pobazyliańską na wzgórzu Monastyr.

Na podstawie odnalezionych dokumentów funkcje proboszcza parafii pełnili: Józef Pleskiewicz (w latach 1830 – 1878), Wasyl Pleskiewicz (1878 – 1914), Wasyl Matkowski (1914 – 1918). Długoletnim proboszczem parafii przed drugą wojną światową był Polak z pochodzenia Eugeniusz Chomiński (1918 – 1939), który pełnił te funkcję proboszcza ponad 20 lat. Uchodził za człowieka zamożnego i był bardzo szanowany przez swoich parafian. Jego grób znajduje się obecnie na terenie placu kościelnego parafii Werchracie.

         Przed wojną nieliczni katolicy z Werchraty i okolic należeli do parafii rzymskokatolickiej w Potyliczu. Po II Wojnie Światowej w ramach „Akcji Wisła”, prawie wszyscy Ukraińcy zostali wywiezieni. W Werchracie zaczęli nasiedlać się Polacy z różnych stron Polski. Od połowy lat czterdziestych jedyną posługę kapłańską prowadził Kościół Rzymskokatolicki. Do 1951 r. mieszkańcy z tych terenów należeli do Parafii Rzymskokatolickiej w Lubyczy Królewskiej. Posługę kapłańską na tych terenach sprawowali księża z Lubyczy Królewskiej (m.in. ks. Jakub Winiarz, późniejszy dziekan w Lubaczowie).

        Od lat 50-tych nabożeństwa w obrządku łacińskim prowadzili ojcowie franciszkanie
z pobliskiego Horyńca. 1 października 1971 r. w Werchracie erygowano ekspozyturę, która dekretem biskupa Mariana Rechowicza z 1 czerwca 1974 została przekształcona w parafię  rzymskokatolicką, przyjmując za patrona św. Józefa Robotnika. Terytorium parafii zostało wydzielone z parafii w Horyńcu. Parafia należała do Archidiecezji Lwowskiej z administraturą w Lubaczowie, natomiast od 25 marca 1992 r. do nowo powstałej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, której ordynariuszem został bp. Jan Śrutwa.

                   Pierwszym proboszczem parafii p.w. św. Józefa Robotnika, był ks. Michał Babij (1971 – 1978). Kolejno funkcję proboszczów pełnili: ks. Jan Łazarowicz (1978 – 1984), ks. Piotr Własinowicz (1984 – 1988), ks. Zbigniew Szalko (1989 – 1993),  ks. Stanisław Burda (1993 – 2003),   ks. Piotr Ciećkiewicz (2003 -2014), a  od 20 sierpnia 2014 r. funkcję proboszcza pełni Ks. Tomasz Kielar.

 

 

Tekst umieszczony na podstawie książki "Werchrata perła Roztocza". Grzegorz Chmielowiec, Stanisław Wis, Marek Wiśniewski

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?